Get Adobe Flash player
Home Aktuelnosti Održane edukacije na temu: „Metode molekularne identifikacije novih patogena i morfološke metode identifikacije nematoda“

Održane edukacije na temu: „Metode molekularne identifikacije novih patogena i morfološke metode identifikacije nematoda“

 

 

U Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo su organizovane dvije obuke u oblasti biljne virologije i fitonematologije u okviru projekta „Jačanje fitosanitarnog sektora u BiH“ sa Italijanskom agencijom za saradnju i razvoj.

 

Prvu obuku je održao Dr. Toufic El Beaino na temu „Primjena novih molekularnih metoda u detekciji biljnih virusa“ u periodu od 24. do 28. septembra 2018. godine.

Drugu obuku je održao Dr. Alberto Troccoli na temu „Morfološke metode identifikacije nematoda i parazita biljaka (od 40 dana i u nastajanju)” u periodu od 8. do 12. oktobra 2018. godine.

Obukama su prisustvovali predstavnici Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, Poljoprivrednog instituta Republike Srpske i Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo.

Tom prilikom Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo je donirana oprema u vrijednosti od 20 000 eura u cilju ispunjenja zahtjeva međunarodnih standarda koji uređuju oblast fitodijagnostike.

 

 

 

Promjena veličina slova

Banner