Get Adobe Flash player
Home Javne nabavke Javne nabavke

Downloads

Overview Search Downloads Up
Category: Javne nabavke
Page 1 of 11 << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Select all files:
Files:
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - nabavka hemikalija za fizičko-hemijska ispitivanja

Created
Size
Downloads
2018-08-07 18:19:15
698.28 KB
24
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba putem direktnog sporazuma

Created
Size
Downloads
2018-08-07 18:19:15
391.55 KB
23
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - lab. stakla i ostali pribor

Created
Size
Downloads
2018-07-06 16:58:50
570.34 KB
25
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - lab. pribora i posuđa

Created
Size
Downloads
2018-07-06 16:58:50
463.32 KB
25
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga - Umjeravanje i servis lab. opreme

Created
Size
Downloads
2018-05-24 04:53:38
466.65 KB
36
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga - PT uzoraka

Created
Size
Downloads
2018-05-24 04:53:38
446.16 KB
28
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne usluga iz Anexa II dio B - IT obrada podataka

Created
Size
Downloads
2018-05-24 04:53:38
447.36 KB
30
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - Zaštitna sredstva i mineralna đubriva

Created
Size
Downloads
2018-05-17 19:20:15
459.48 KB
40
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i Ugovor o javnoj nabavci usluga iz Anexa II dio B - Recertificiranje sistema upravljanja kvalitetom

Created
Size
Downloads
2018-05-11 17:36:54
461.03 KB
32
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova -Građevinsko-zanatski radovi

Created
Size
Downloads
2018-05-11 17:36:54
550.31 KB
30

Promjena veličina slova

Banner